Tuesday, 10 January 2012

ကာမဘ၀

ကာမဘုံသားတိုင္းဟာကာမကိစၥေတြနဲ႔မကင္းပဲမေနနိဳင္ၾကပါဘူး။ ကာမကိုကိုယ္တိုင္ခံစားျခင္း
သူတပါးခံစားသည္ကိုၾကည္႔ရူျခင္း ေတြဟာကာမဘုံသားတိုင္းျပဳလုပ္ေနၾကေတြပါ။